Every Pradosham Live Video from  Orikkai Mani Mandapam 4.30 P.M. to 8.00 P.M. Every Moolam NAKSHATHRA DAY  Live Video from Orikkai Mani Mandapam 8.00 A.M. to 12.30 Noon. 

Pradosha Mahimai and Sri Mahaswamigal
Sanyasa Deeksha Nakshatra 
(Moolam) Day Celebrations

JoomShaper